FORGOT YOUR DETAILS?

POSIADAMY AKREDYTACJĘ REPs!

Trener personalny + Instruktor siłowni

PROMOCJA!!! 969 zł

Zapisz się na nasz kurs trenera personalnego, pozyskaj międzynarodowe uprawnienia trenerskie i certyfikaty.
Zapewnimy dla Ciebie kadrę najlepszych specjalistów w Polsce i specjalistyczne moduły szkoleniowe.
Sprawdź: Wrocław, Warszawa, Katowice i inne.

Administratorem danych osobowych jest Wydział Edukacji Sportowej z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/110, e-mail: kontakt@wes.edu.pl, telefon: +48 796 348 307, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.