FORGOT YOUR DETAILS?

Kurs wychowawcy kolonijnego

KURS DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE

Kurs realizowany jest w oparciu o dyrektywę Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kurs Wychowawcy kolonijnego - Chciałbyś zostać Wychowawcą kolonijnym? Weź udział w naszym kursie. Przygotujemy Cię do wykonywania zawodu. Po kursie otrzymasz odpowiednie zaświadczenie, dzięki któremu będziesz mógł z powodzeniem pełnić funkcję Wychowawcy kolonijnego.

Program kursu realizowany jest zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Obejmuje on 36 godzin dydaktycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym.

Zagadnienia:

 1. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Organizacja zajęć podczas wypoczynku.
 3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
 4. Ruch i rekreacja – omówienie technik i metod gier oraz zabaw ruchowych.
 5. Turystyka i krajoznawstwo.
 6. Zajęcia kulturalno-oświatowe.
 7. Cele, formy i rodzaje zajęć praktyczno-technicznych.
 8. Prace społecznie użyteczne.
 9. BHP i pierwsza pomoc.

Uczestnikiem kursu na Wychowawcę wypoczynku może zostać każda osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia; lub
 • ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w szkoleniu.

Jednak pracę w charakterze Wychowawcy wypoczynku może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 18 rok życia;
 • posiada minimum średnie wykształcenie.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na Wychowawcę wypoczynku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Zaplanowane kursy Wychowawcy kolonijnego w miastach: Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań oraz Kraków już niebawem znajdziesz poniżej.

Wybierz miasto...

Administratorem danych osobowych jest Wydział Edukacji Sportowej z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/110, e-mail: kontakt@wes.edu.pl, telefon: +48 796 348 307, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Kurs WYCHOWAWCY KOLONIJNEGO - Wrocław, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa

Popularne strony: Kurs trenera personalnego , Kurs instruktora pływania , Kurs instruktora fitness , Kurs instruktora tańca , Kurs wychowawcy kolonijnego