FORGOT YOUR DETAILS?

Kurs kierownika kolonijnego

KURS DOSTĘPNY JUŻ WKRÓTCE

Kurs realizowany jest w oparciu o dyrektywę Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Kurs Kierownika kolonijnego przygotuje Cię do pracy w zawodzie oraz zapewni odpowiednie kwalifikacje. Dzięki kursie otrzymasz odpowiednie zaświadczenie, dzięki któremu będziesz mógł z powodzeniem pełnić funkcję Kierownika kolonijnego.

Kurs realizowany jest w trybie jednodniowym.

Program zajęć został skonstruowany na 10 godzin zegarowych zajęć.

Szczegółowy harmonogram wraz z programem zajęć wysyłamy do uczestników nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu.

Uczestnikiem kursu na Kierownika wypoczynku może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia; lub
  • ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę prawnych opiekunów na udział w szkoleniu.

Jednak pracę w charakterze kierownika wypoczynku może podjąć osoba, która:

  • ukończyła 18 rok życia;
  • posiada minimum średnie wykształcenie;
  • posiada minimum 3 letnie doświadczenie w zadaniach opiekuńczo – dydaktycznych;
  • nie była karana.

Każdy uczestnik kursu na Kierownika wypoczynku otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Zaplanowane kursy Kierownika kolonijnego w miastach: Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań oraz Kraków już niebawem znajdziesz poniżej.

Wybierz miasto...

Administratorem danych osobowych jest Wydział Edukacji Sportowej z siedzibą we Wrocławiu, adres: 53-234 Wrocław, ul. Grabiszyńska 281/110, e-mail: kontakt@wes.edu.pl, telefon: +48 796 348 307, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

Popularne strony: Kurs trenera personalnego , Kurs instruktora pływania , Kurs instruktora fitness , Kurs instruktora tańca , Kurs wychowawcy kolonijnego